OBS De Elsakker voert actie voor TWT

Al een aantal jaren besteedt OBS De Elsakker aandacht aan creatief ondernemen in de meest brede zin van het woord. Een belangrijk gegeven hierbij is dat kinderen op een leuke manier leren omgaan met geld. Dit jaar zijn de kinderen met een project aan de slag gegaan, waarmee ze leren hoe ze geld kunnen verdienen, beheren en uitgeven. Het draaide hierbij om te laten zien hoe de kinderen verantwoordelijk en ondernemend met geld weten om te gaan en dat iedere leerling mee doet. De school heeft gekozen om de opbrengst te besteden aan het schoolmeubilair project van Tynaarlo West Timor. Vrijdag 21 februari j.l. hebben de kinderen een cheque van € 850,-- aangeboden aan TWT. Een prachtig resultaat, waarvoor onze hartelijke dank.