Scholing

Het belangrijkste doel van de Stichting is het realiseren van waterputten voor veilig drinkwater en het aanleggen van sanitaire voorzieningen. 
Om de gerealiseerde voorzieningen naar behoren te kunnen onderhouden en in stand te houden heeft de Stichting een nevendoel om de jeugd van West-Timor een goede schoolopleiding te laten volgen en de ouders zodanig op te leiden dat zij in staat zijn beter voor zichzelf te kunnen zorgen.
Op de scholen zelf ontbreekt het echter al veel materialen. Er is dringend behoefte aan schrijfmateriaal, zoals potloden, pennen, schriften, papier, maar ook aan meubilair, zoals schooltafels en stoelen, kasten, schoolborden. Samen met scholen uit de gemeente Tynaarlo en de directe omgeving, hebben we inmiddels veel lokaal (op West Timor) gefabriceerd schoolmeubilair beschikbaar kunnen stellen aan scholen op West Timor.