Wat kunt u doen?

De Stichting Tynaarlo West-Timor kent een werkwijze waarbij de verworven middelen voor 100% besteed worden aan de projecten op West-Timor. Als u meedoet, draagt u echt een steentje bij aan de verbetering in de situatie op West-Timor. U deelt mee in het (goede) gevoel dat u met uw eigen rijkdom een andere cultuur kunt helpen. Het inzetten van een klein deel van uw spaargeld geeft u een beter gevoel, meer dan de rente die het had opgeleverd. Bedrijven en organisaties kunnen met dit project meer duurzaam ondernemen en scheppen economische mogelijkheden. Word daarom begunstiger voor een relatief klein bedrag.
De stichting Tynaarlo West-Timor is een ANBI erkende instelling. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).