Wat willen wij

De Stichting Tynaarlo West-Timor heeft zich tot doel gesteld de levensstandaard van de bevolking op West-Timor en in haar hoofdstad Kupang te verbeteren, door met name de  extreme armoede en honger uit te bannen. De belangrijkste activiteit in dit kader is het realiseren van waterputten voor veilig drinkwater en het aanleggen van sanitaire voorzieningen onder het motto:

                         Water voor West-Timor!
                         Begin bij de Bron.

Om de gerealiseerde voorzieningen naar behoren te kunnen onderhouden en in stand te houden wil de Stichting initiatieven ontplooien om de jeugd van West-Timor een goede schoolopleiding te laten volgen en de ouders zodanig op te leiden dat zij in staat zijn beter voor zichzelf te kunnen zorgen.