Wie zijn wij

31 December 2015 is door de Verenigde Naties en 189 regeringsleiders en staatshoofden als deadline gesteld voor de verwezenlijking van de acht zogenoemde millenniumdoelen. Die doelen werden in 2000 opgesteld om de armoede in de wereld binnen 15 jaar flink terug te dringen, maar ook om te zorgen voor een betere scholing, het verbeteren van de gezondheid, het bevorderen van eerlijke handel en het zorgen voor een duurzaam leefmilieu. Het zijn in Nederland bij uitstek de gemeenten die een belangrijke rol kunnen spelen in de bewustwording van hun inwoners en bij het halen van de millenniumdoelen. Het college van de gemeente Tynaarlo is dan ook van mening dat deze gemeente moet meewerken aan het halen van de millenniumdoelen. De wereld houdt niet op bij de grenzen van Tynaarlo of van ons land. In 2007 heeft de gemeente Tynaarlo daarom verklaard millenniumgemeente te willen zijn. De gemeente Tynaarlo heeft geld beschikbaar gesteld voor een concrete invulling, namelijk mensen voorzien van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hiervoor is een project geïnitieerd in Kupang op West-Timor in Indonesië. Naar aanleiding van dit millenniumproject is de Stichting Tynaarlo West-Timor opgericht. De stichting is inmiddels ANBI erkend. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Henk Noorman (voorzitter), Albert Eising (secretaris) en Theo Holstein (penningmeester). Adviseurs en toegevoegd aan de Stichting zijn Harma Kooijinga (namens de gemeente), Dolf Stob, Egbert Steenbergen, Robert Tjandrakusuma, Teije Wolbers, Joke Zijlstra, Geert Vijfschaft, Jan Luuk Stel, Wiecher Hulsebos, Anneke van der Geest en Berend de Vries. Met deze personen heeft de Stichting gespecialiseerde kennis in huis op het gebied van onderwijs, financiën, techniek, landbouw, jeugdzaken, bouwkunde, infrastructuur, publiciteit en Indonesië.

Nadere informatie over de millenniumdoelen? Klik op het logo.

Nadere informatie over ANBI erkenning? Klik op het logo.