Water

Water is een elementaire levensbehoefte. De watervoorziening op West-Timor behoeft dringend verbetering. Er zijn wel enkele waterputten, maar die bevatten brak water. Vrouwen en kinderen lopen nu drie uur voor een paar emmers (zoet) rivierwater. Veilig drinkwater is één van de grootste problemen in dit gebied. Tijdens het droge seizoen zijn de waterputten zo goed als opgedroogd en zijn de mensen gedwongen om onveilig water te drinken uit de rivier. En alleen tijdens het regenseizoen is het mogelijk om zich te wassen. Veelal zijn er geen sanitaire voorzieningen in de dorpen, zodat de mensen hun behoefte rondom hun huis en in de rivier doen.
De gemeente Tynaarlo heeft in het kader van het Millenniumproject gekozen voor realisatie van goede drinkwater- en sanitaire voorzieningen op West-Timor. De Stichting Tynaarlo West-Timor heeft tot taak dit project te begeleiden en aanvullende projecten te initiëren teneinde de extreme armoede uit te bannen en de zelfredzaamheid van de bevolking te bevorderen.
Burgemeester Van Zuilen van de gemeente Tynaarlo heeft de eerste waterput en de sanitaire voorziening op 22 juni 2009 met enig ceremonieel vertoon officieel in gebruik gesteld. Inmiddels zijn er dertien waterputen in gebruik genomen. Met de gereedkoming van deze putten hebben de bewoners dagelijks schoon water beschikbaar. Dit allemaal onder het motto van de Stichting:
 
                   Water voor West-Timor!
                   Begin bij de Bron.